Zaključni izpit

Dijaki izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega  izobraževanja (3 leta) pridobijo naziv  poklicne izobrazbe, ko uspešno opravijo zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega:

1.    pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.    izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport

PRIJAVE K ZAKLJUČNEMU IZPITU:
K zaključnemu izpitu se je potrebno prijaviti najmanj 7 dni pred rokom na obrazcu Prijava k zaključnem izpitu, 

ODJAVE OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita na obrazcu Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote,
Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati, ki se redno izobražujejo  se prijavijo in odjavijo pri tajnici za ZI – Danijela Brložnik.
Kandidati, ki se izobražujejo ob delu  se prijavijo in odjavijo pri vodji izobraževanja odraslih – Božena Rudolf

Obrazci so objavljeni na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Čas, kraj in razpored pisnega izpita iz slovenščine ter ustnega izpita iz slovenščine in zaključnega izdelka oz. storitve z zagovorom je za vsak rok objavljen na oglasni deski na POKLICNI ŠOLI.

ŠOLSKA PRAVILA O ZAKLJUČNEM IZPITU

Roki zaključnih izpitov v šolskem letu 2022/2023

Cenik opravljanja izpitov

Dostopnost