Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje odraslih

Kontaktna oseba: Božena Rudolf 

e naslov: io@gimidrija.si    tel:          05 37 36 803, 051 389 398

Uradne ure:

ponedeljek: 08.00 – 9.30  

sreda: 08.00 –11.00

petek:  08.30 – 11.30  

 

V šol. letu 2022/23 vpisujemo v izredno izobraževanje:

V vse zgoraj naštete programe razen v maturitetni tečaj se lahko vpišete v obliki samoizobraževanja.

O datumih izpitov boste obveščeni individualno. 

Samoizobraževanje je primerna oblika izobraževanja za kandidate, ki se želijo pripravljati na izpite samostojno, brez organiziranih predavanj, ali za kandidate, ki želijo opraviti še kakšen manjkajoči izpit za dokončanje programov, za katere je naša šola verificirana: mehatronik operater & oblikovalec kovin – orodjar (3 leta), strojni tehnik SSI in PTI & gimnazija (4 leta). To obliko priporočamo odraslim, ki nimajo zaključenega izobraževanja in želijo opraviti manjkajoče izpite ali opraviti prekvalifikacijo v drugi poklic.

Za vsakega kandidata pripravimo individualni načrt za izvedbo in dokončanje programa. Pri tem se kandidatu priznava dosežena izobrazba, že opravljeni izpiti in njegove delovne izkušnje.

Na govorilnih urah ga učitelj posameznega predmeta seznani z učnim načrtom in predlaga ustrezno učno gradivo. Kandidati imajo pred izpitom možnost ene konzultacije, v kateri pridobijo informacijo o snovi in literaturi. Konzultacije se plačujejo po veljavnem ceniku. Posamezna ura konzultacije je 30,00 €.

Stroški vodenega samoizobraževanja so odvisni od števila izpitov in konzultacij. Opravljanje posameznega izpita stane 50 €. Vpisnina je 120,00 €. Kandidati se z vpisom zavežejo, da bodo v šolskem letu opravljali najmanj 3. izpite, in enega ob vpisu tudi že plačajo. 

Kandidati, ki se izobražujejo v samoizobraževanju, morajo prav tako samostojno pridobiti praktična znanja in veščine programov mehatronik operater ali strojni tehnik).

K izpitom lahko pristopijo po predhodnem dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. Za pristop k izpitu je potrebno oddati prijavnico in poravnati stroške izpita pri organizatorju IO.

Šolsko leto je sedaj za vse od 1.9. do 31.8.

Za vpis potrebujete kopijo spričevala iz 9. razreda OŠ ter potrdilo o plačani šolnini. 

Ko se odločite, mi sporočite EMŠO in naslov (da vam računovodkinja pripravi položnico) ter program, ki vas zanima. Potem pa se morate priti osebno vpisat.

 

Dostopnost