Konzultacije

Šolsko leto 2021/2022

Učitelj Dan in ura
Beovič David
Bogataj Nataša
Brložnik Danijela
Drev Jurij
Gnezda Irma
Graovac Nataša
Gregorač Srečko
Justin Jerman  Maja
Kalan Branko
Kavčič Andrej
Klenovšek Ivan
Kokošar Romana
Kremžar Jerman Maria Ana
Lipušček Sergeja
Mrak Ester
Pirih Tanja čet. ob 14.00
Pivk Tatjana
Poljanec Sandra
Poljanšek Marjanca
Rejec Janja
Rudolf Božena
Seljak Manica
Slak Karmen
Stepančič Klavdija
Šemrl Kosmač Valerija
Švab Milada
Tratnik Jerneja
Tuta Bojan
Uršič Silva  po dogovoru
Velikanje Jasmina
Verdnik Irena  
Vončina Robert
Završki Srečko

 

Dostopnost