Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

Osnovna področja dela svetovalne službe:

 • Svetovalno delo z dijaki

Vpis in sprejem novincev, pomoč pri prenosu prijav, svetovanje dijakom, ki se želijo prešolati, spremljanje ponavljalcev in preusmerjenih dijakov, pomoč dijakom pri izpopolnjevanju metod in tehnik učenja, svetovanje za osebni in socialni razvoj, poklicna orientacija, pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, delo z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi dijaki, svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težava, socialne problematike, …

 • Svetovalno delo z učitelji

Udeležba na internih strokovnih izpopolnjevanjih, sodelovanje na sejah učiteljskega zbora, posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti, …

 • Svetovalno delo s starši

Organizacija predavanj za starše, pogovorne ure za starše, svetovanje staršem in dijakom ob pojavu različnih težav v šoli, ….

Vir: Gabi Čačinovič Vogrinčič idr. (2008). Programske smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

 

 

V svetovalni službi smo zaposlene:

 

Tina Mervic, mag. psih.

Pisarna v pritličju poleg tajništva.

Tel. št. : 05 37 26 804
e-naslov: tina.mervic@gimidrija.si

Okvirna delitev področij dela:

 • Program GIMNAZIJA (individualna obravnava dijakov z učnimi in drugimi težavami)
 • Poklicno usmerjanje v programu gimnazija
 • Koordinatorka tujcev
 • Koordinatorka priprave osebnih izobraževalnih načrtov

Okviren urnik: od ponedeljka do petka od 8h do 15h

 

Ana Bajt, mag. psih.

Pisarna v pritličju, po hodniku desno.

Tel. št. 05 90 75 322

e-naslov: ana.bajt@gimidrija.si

Okvirna delitev področij dela:

 • Program GIMNAZIJA (individualna obravnava dijakov z učnimi in drugimi težavami)
 • Vpis novincev v 1. letnik (vsi programi)
 • Subvencije iz šolskega sklada

Okviren urnik:

ponedeljek 9h–14h (2. ponedeljek v mesecu: 11h–16h)
torek 10h–15h
sreda 9.30–14.30
četrtek 9.30–14.30
petek /

 

 

Helena Ločniškar, mag. prof. soc. ped.

Pisarna v pritličju, po hodniku desno.

Tel. št. 05 90 75 322

e-naslov: helena.locniskar@gimidrija.si

Okvirna delitev področij dela:

 • Programa STROJNI TEHNIK in MEHATRONIK OPERATER (individualna obravnava dijakov z učnimi in drugimi težavami)
 • Poklicno usmerjanje v programih strojni tehnik in mehatronik operater
 • Koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami v vseh programih

Okviren urnik:

ponedeljek 11h–15h
torek 11h–15h
sreda 11h–15h
četrtek 7h–11h
petek 7h–11h

 

Za srečanje v živo staršem priporočamo predhodno najavo, po dogovoru je možen sestanek izven uradnih ur ter v času popoldanskih GU. Dijakom smo na voljo brez predhodne najave.

 

 

Dostopnost