Skoči na glavno vsebino

Šola se načrtno povezuje z lokalno skupnostjo. Zavedamo se problematike izseljevanja mladih, za je naš cilj, da z različnimi dejavnostmi mlade seznanimo z dogajanjem v lokalnem okolju in jim skozi različne oblike dela damo priložnost, da razmislijo o morebitnih poklicnih izzivih v prihodnosti, ki bi jih po končanem izobraževanju pripeljale nazaj v domače okolje.

Tako šola načrtuje skupaj s podjetji praktični pouk oz. izobraževanje v delovnem procesu.  Za to povezavo skrbi organizator praktičnega pouka. Ob obiskih učencev na delovnem mestu se srečujejo kadrovska služba in strokovni delavci podjetja z razredniki,  strokovnimi učitelji,  šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem. Pri posameznih strokovnih predmetih izvedemo različne vaje in oglede v sklopu pouka po podjetjih v programih strojni tehnik in mehatronik operater.

 

V sodelovanju s Kolektorjem in Hidrio – Rotomatiko bodo dijaki prvih treh letnikov programa gimnazija opravili eno izmed obveznih laboratorijskih vaj pri pouku fizike:

  1. letnik, oktober 2022:  Napake pri merjenju, merilne naprave in elektronski mikroskop; Kolektor Idrija, Laboratorij
  2. letnik, maj 2023: Toplotno sevanje, snemanje z IR kamero, Rotomatika
  3. letnik, december 2022: Spoznavanje tiskanih vezij (izdelava mešalca barv); Kolektor Idrija

V sodelovanju z različnimi podjetji iz lokalnega okolja bomo izpeljali projekt »Senčenja na delovnem« mestu in na tak način dijakom predstavili različne poklice in možnosti zaposlovanja v domačem okolju.. 

 

Podjetja pomagajo šoli pri realizaciji posameznih projektov in prireditev. Hidria in Kolektor sta dolgoletna glavna pokrovitelja oz. pokrovitelja maturantskega plesa. V tem šolskem letu bo glavni pokrovitelj Hidria.

Učitelji strokovno teoretičnih predmetov bodo izvedli Karierni klub, katerega pokrovitelj je korporacija Hidria. V okviru te dejavnosti učencem osnovnih šol predstavimo strokovna programa s pomočjo izvedb različnih delavnic.

Šola se dejavno povezuje z občino Idrija, sodeluje pri pripravi projektov in se vanje aktivno vključuje. Povezujemo se na področju strateških vprašanj, vezanih na problematiko mladih v Idriji.

Z osnovnimi šolami se povezujemo pri usmerjanju učencev za vpis v naše programe. Pripravimo različne delavnice na katere povabimo osnovnošolce.

Preko različnih dejavnosti v okviru OIV in pouka se povezujemo še s Centrom za socialno delo Idrija, Domom upokojencev Idrija, VDC Idrija, Psihiatrično bolnišnico Idrija, CudHg, Mestnim muzejem, Zavod ID20 in Mladinskim centrom Idrija, Zavodom za turizem Idrija, Geopark Idrija.

Prav tako sodelujemo z lokalnim časopisom Idrijske novice in  z Idrijskimi razgledi in radiom Odmev s katerim občasno pripravljamo dijaške radijske oddaje. 

V okviru ITSa TRIM nameravamo sodelovati z Zavodom za turizem, Geoparkom, občino Idrija in ostalimi podobnimi ustanovami in organizacijami v Idriji pa tudi v občinah od kjer so sodelujoči dijaki.

Dostopnost