Šola načrtuje skupaj s podjetji praktični pouk oz. izobraževanje v delovnem procesu. Za to povezavo skrbi organizator praktičnega pouka. Ob obiskih učencev na delovnem mestu se srečujejo kadrovska služba in strokovni delavci podjetja z razredniki, strokovnimi učitelji, šolskim svetovalnim delavcem in ravnateljem. kolektor

 

V sodelovanju s Kolektorjem in Hidrio bodo dijaki prvih treh letnikov programa gimnazija opravili eno izmed obveznih laboratorijskih vaj pri pouku fizike:

– Določanje centripetalne sile pri podiranju kolektorja; Kolektor Idrija

-Termografski posnetek toplotnega sevanja človeškega telesa, Inštitut Klima Godovič;  temperaturno raztezanje snovi; Kolektor

– Spoznavanje tiskanih vezij, izračun predupornikov in izdelava mešalca barv; Kolektor Idrija.

 

V januarju načrtujemo za dijake 4. letnikov ogled proizvodnje, razvoja in možnosti zaposlitve v enem izmed lokalnih podjetij.

Podjetja pomagajo šoli pri realizaciji posameznih projektov po dogovoru in zagotavljajo učitelje za praktični pouk.

 V mescu marcu bomo poskušali v sodelovanju z lokalnimi podjetji organizirati počitniško delo za nadarjene dijake, ki izkazujejo interes za naravoslovje in tehniko.

 Tudi letos bomo sodelovali pri izvajanju projekta Karierni klub, katerega pokrovitelj je korporacija Hidria. V okviru dejavnosti Promocija poklicev bomo izvedli motivacijske predstavitve, informiranje staršev učencev o tehniških poklicih ter izvedli tri srečanja za najmanj dve delavnici iz področja kemije, strojni tehnik in mehatronik.

 hidria

Šola se dejavno povezuje z občino Idrija, ki zagotavlja del sredstev za nadstrandardni program (materialne stroške za ČŠ, podpira pomembnejše projekte in izvajanje rekreacije za dijake).

Z osnovnimi šolami se povezujemo pri usmerjanju učencev: udeležujemo se roditeljskih sestankov, na katerih učencem in staršem predstavimo naše dejavnosti in možnosti vključevanja v programe. Učitelji, sodelavci in ravnatelj so občasno vključeni v občinske aktive po področjih dela. Z delavci osnovnih šol sodelujemo in izmenjujemo stališča tudi v okviru pedagoškega dela. Skupaj z OŠ Idrija in Vrtcem Idrija          nadaljujemo v projektu Ekošola.

 

 

Dostopnost