Skoči na glavno vsebino

Pojasnila in napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM (2019-nCoV)

Navodila staršem ob znakih bolezni ali stiku.

Protokol samotestiranja

Navodilo vodstvu VIZ ob sumu ali potrjenem primeru v zavodu

Posnetek – kako se testiramo

 

23. 11. 2020

Verjamemo, da se dijaki in njihovi starši v zvezi z epidemijo srečujete z različnimi stiskami in dilemami, zato vas želimo opozoriti na različne možnosti, kam se lahko obrnete po pomoč ali nasvet. Poiskati pomoč ni znak šibkosti, ampak moči. Pomoč lahko vedno poiščete:

Šolska svetovalna služba: Ana Bajt (ana.bajt@gimidrija.si) in pri službah, ki pomoč ponujajo.

 

28. 10. 2020 Posodobljena priporočila šolam

25.02.2020 Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo – nasveti za umivanje rok.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
V KOLIKOR IMATE KAKRŠNEKOLI BOLEZENSKE SIMPTOME OSTANITE DOMA, OBVESTITE ZDRAVNIKA IN NE HODITE V ŠOLO ALI DRUGE JAVNE KRAJE!
Aktualne informacije v zvezi z koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19):

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

KORONAVIRUS – obvestilo

Obveščamo vas, da smo v skladu z navodili MIZŠ na šoli oblikovali Načrt dela za zagotvaljenje kontinuiranega dela na GJV Idrija v času koronavirusa.
Poleg tega vas želimo seznaniti s stališem MIZŠ, ki smo ga prejeli preko okrožnice.

Navajamo: “Kot smo vam med drugim že sporočili, v primeru ne-nujnih dejavnosti odgovorne osebe zavodov, skladno z lastno presojo konkretnih primerov, ocenite stopnjo tveganja in prilagodite svoje aktivnosti. Hkrati pa poudarjamo, da ima Republika Slovenija sprejet Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti.

Na MIZŠ smo 25. 2. 2020 odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in  ne bodo v naši pristojnosti, bomo posredovali pristojnim institucijam.

Podrobnejše informacije lahko spremljate tudi na spletni strani MIZŠ”

 
Dostopnost