Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS spominja na svoj razpis štipendij za deficitarne poklice.

Več