Skoči na glavno vsebino
SPLOŠNA MATURA

1. Koledar splošne mature

2. Zakoni in pravilniki

Zakon o maturi in Pravilnik o maturi sta dostopna na spletni strani RIC-a.

3. Obrazci

Tajnica splošne mature:

Cenik izpitov splošne mature

OBVESTILO O IZVAJANJU SPLOŠNE MATURE ZA ZUNANJE KANDIDATE

Na gimnaziji omogočamo zunanjim kandidatom:

– opravljanje pisnih in ustnih delov izpitov splošne mature, ki se izvajajo na šoli,

– opravljanje internega dela izpitov, po navodilih, ki jih da učitelj predmeta.

Če se kandidati odločijo za opravljanje splošne mature ali posameznega izpita iz predmeta splošne mature na naši šoli, morajo:

– do rokov določenih s koledarjem oddati predprijavo na naši šoli, na email ester.mrak@gimidrija.si,

– do rokov določenih s koledarjem oddati prijavo na naši šoli,na email ester.mrak@gimidrija.si

– upoštevati navodila učiteljev gimnazije in koledar glede izvedbe internega dela izpita,

– do roka določenega s koledarjem dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje  mature ali izpita iz predmeta splošne mature.

– kandidati morajo plačati stroške opravljanja izpita gimnaziji, po ceniku, ki je na spletni strani šole, že ob predprijavi, Državnemu izpitnemu centru pa do oddaje prijave.

Zunanjim kandidatom omogočamo opravljanje internih delov le, če oddajo predprijavo k splošni maturi do 1. 9.  V tekočem šolskem letu. Kasneje tem kandidatom opravljanja internega dela ne omogočamo več v celoti.

 

 

Dostopnost