Skoči na glavno vsebino

Karierniklub1»Karierni klub« je projekt poklicnega usmerjanja učencev zadnjih razredov osnovne šole s pomočjo delavnic, ki jih poleg svetovalne službe Osnovne šole Idrija v začetku vsakega šolskega leta pomagajo izpeljati mentorji Gimnazije Jurija Vege, Program strojni tehnik in Mehatronik operater ter Hidrie Rotomatike ob podpori nevladne svetovalne institucije Izida iz Ljubljane.

Začetek tovrstnega poklicnega usmerjanja je bil podpis pogodbe vseh štirih sodelujočih partnerjev v začetku šolskega leta 2008/2009.

Glavni namen projekta je predstavitev in popularizacija poklicev s področja strojništva in elektrotehnike.

Projekt je bil zamišljen v obliki delavnic, izpeljanih s sodelovanjem učencev pri nastajanju konkretnih, resničnih izdelkov, ki jih je možno uporabiti in prodati na trgu. Tako smo jim približali ustvarjalnost, kreativnost, vstrajnost, iznajdljivost in še druge veščine, potrebne za opravljanje poklicov, ki jih bodo izbrali.

Delavnice smo pripravili za 6. in 7. razred kot začetne ter za 8. in 9. razred osnovne šole kot nadaljevalne delavnice.

Učenci zadnjega razreda osnovne šole se morajo o svoji bodoči poklicni usmeritvi morajo odločiti, v pomoč pa so jim delavnice, izvedene v treh stopnjah, insicer:

  • motivacijska delavnica
  • začetna delavnica
  • nadaljevalna delavnica

Glavni cilj delavnic je seveda preko vseh treh korakov poklicnega usmerjanja učence pripraviti na samostojno odločanje o poklicni poti.

Pri tem smo zasledovali tri pomembna načela:

Delavnice so bile zamišljene kot sodelovanje štirih partnerjev: osnovne šole, srednje šole, industrije in kot povezovalca zunanje svetovalne organizacije.

S tem je bila zagotovljena izvedba z naslednjih vidikov:

  • verificiranost ustanov in strokovnih sodelavcev
  • urejeno financiranje predvidenih aktivnosti
  • organizacijski in materialno tehnični pogoji

Karierniklub2Učenci so po končanih delavnicah izpolnili anketne vprašalnike. 

Njihovi odgovori so po opravljeni opravljeni analizi pokazali nesporno dejstvo, da so delavnice dosegle zastavljen cilj v procesu poklicnega usmerjanja učencev.

Učenci, udeleženi v začetnih delavnicah so v veliki večini nadaljevali z nadaljevalnimi delavnicami. 

S samim delom v delavnicah so bili učenci zadovoljni, ker so tako izoblikovali jasnejšo poklicno usmeritev, oziroma jo že opredeljeni še potrdili.

Posebej zanimivo je, da učenci najpogosteje navajajo željo po ponovni vključitvi v elektrotehnične in strojniške delavnice, kar potrjuje že prejšnjo oceno, da so bili z delavnicami zelo zadovoljni in da jih zanima udejstvovanje na teh področjih.

 

Oglejte si še več slikovnih utrikov iz delavnic.

Dostopnost