Vpis

VPIS

Vpis dijakov v prvi letnik

S sklepom ministrice za šolstvo je začel veljati nov rokovnik za vpis v 1. letnik srednjih šol. Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020.

Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico.

Kandidati, ki se zadnje leto izobražujejo v tujini, in dijaki prvih letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug program, Iahko prijavo za vpis v srednje šole oddajo še do 25. maja 2020.

Prijavnica za vpis v srednjo šolo je na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192&view_mode=2

Kandidati naj prijavnico natisnejo, izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na naslov šole Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija. Prijavnico Iahko kandidati pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov tajnistvo@gimidrija.si in pošljejo še v vednost  svetovalni delavki tita.tusar@guest.arnes.si Prav tako na prijavnicah ni potreben podpis ravnatelja OŠ.

Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020 do 14. ure, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

Vsi kandidate, ki so svojo prijavnico že oddali obveščamo, da so do sedaj poslane prijavnice veljavne in že upoštevane in zato ni potrebno ponovno pošiljati prijav.

Več informacij najdete v rokovniku.

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020


DAN ODPRTIH VRAT (Kulturni maraton) 31.1. 2020

Vsako leto se Gimnazija Jurija Vege predstavi širši javnosti z dnevom, ki se imenuje Kulturni maraton – dan odprtih vrat in praznik kulture.

INFORMATIVNI DNEVI

Vsako leto na naši šoli poteka informativni dan, kjer lahko spoznate naše učitelje, dijaki pa vam  predstavijo delo na šoli. Letos je informativni dan potekal v petek 14.2. in soboto 15.2. 2020.

ROKOVNIK ZA VPIS

Sklep

okrožnica

nov rokovnik

POSTOPEK VPISA

Opis vpisnega postopka na srednje šole in povezave do odgovornih organizacij za vpis.

Zaradi epidemije novega koronavirusa je prijavni rok za vpis v prvi letnik srednje šole prestavljen.

Več informacij najdete na spletni strani MIZŠ. (daj link na https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/)

Kandidate, ki so sami poslali prijavnico obveščamo, da bo ta upoštevana in je ne bo potrebno ponovno pošiljati!