Svetovalna služba

Svetovalna služba je namenjena vsem dijakom pa tudi njihovim staršem. S svetovalno delavko se lahko pogovorite o učnih in drugih težavah, pomaga pa vam lahko tudi pri izbiri fakultete in poklica. Svetovalna delavka izvaja vpis novincev v prvi letnik in svetuje pri preusmeritvah na druge šole in drugo.

Na povezavi https://www.abced.si/ lahko dostopate do spletnega portala abced, kjer so zbrana gradiva za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, ravnatelje, starše in druge, ki si prizadevate za optimalen razvoj otrok in mladih ter za kakovost življenja v vrtcih in šolah.

Sodelujemo v projektu

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

S sodelovanjem v njem smo pridobili novo sodelavko.

Maruša Goršak, univ. dipl. ped./and., je imela predavanje na temo Vpliv staršev na karierne odločitve otrok.

Več na spodnjih povezavah:

predavanje

priročnik Kako pomagati otroku pri sprejemanju karierne odločitve

vprašalnik za informativni razgovor

DOTS model z vprašanji

viri za iskanje informacij o poklicih in zaposlitvah