Razred Razrednik
1.A Marjanca Poljanšek
1.B Romana Kokošar
1.M Tanja Pirih
1.T Sergeja Lipušček
2.A Maja Justin Jerman
2.B Nataša Graovac
2.T Silva Uršič
2.M Srečo Završki
3.A Jerneja Tratnik
3.B Manica Seljak
3.M Jurij Drev
3.T Jasmina Velikanje
4.A Nataša Bogataj
4.B Magdalena Kunc
4.T Klavdija Stepančič