Dopnila in napotki v zvezi s KORONAVIRUSOM (2019-nCoV)

 

 

 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

                    Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa.

                    V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa.

                    Roke vedno smatramo kot kontaminirane,

                    izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

                    Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

 

                    Popolne varnosti ni

Za  zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:

•   Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.

•    V  primeru,  da  voda  in  milo  nista  dostopna,  si  roke  razkužimo  z  namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi  alkoholne  razkužilne  robčke  (70%).  Sredstva  za  čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

•    Umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. vstopanje  v  ali  izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin.

•   Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

•   Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.

•   Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole oziroma dijaškega

doma.

•    Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.

•   Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu   (na stežaj odprta okna).

•   Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena oseba   pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko.

•   Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po

telefonu ali preko računalniške povezave.

•   Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov.

•   Organiziranje  dogodkov  oziroma  udeležba  na  njih  (npr.  koncerti,  proslave, razstave, literarni večeri) je odsvetovana.

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Za boljšo seznanitev in stalen opomin svetujemo, da so navodila nameščena ob vhodu in na več  mestih  v  razredih  ter  drugod  po  šoli  oziroma,  da  se  v  času  prihoda  dijakov  vrtijo  na digitalnih zaslonih, v kolikor so le ti nameščeni po hodnikih, zlasti:

                    Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite v-sirjenja.pdf

                    Umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- rok_zdravstveni-delavci.pdf

                    Higiena kašlja: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- kaslja_0.pdf

                    Pravilna namestitev obrazne maske:

                    https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA OBISK POUKA

Dijaki lahko obiskuje pouk in organizirane dejavnosti le ob predhodno oddani izjavi o zdravstvenem stanju.

Izjava mladoletni dijak

Izjava polnoletni dijak 

V primeru, da ima dijak zdravstvene omejitve, ki jih navaja sklep RKS za pediatrijo (link na sklep), potem o tem nemudoma obvestite razrednika in mu posredujte ustrezno dokumentacijo, da bomo uspešno organizirali prilagoditev pouka.

 

Dodatne informacije lahko spremljate na https://www.gov.si/teme/koronavirus/

 

 

 

 

25.02.2020

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo – nasveti za umivanje rok.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

V KOLIKOR IMATE KAKRŠNEKOLI BOLEZENSKE SIMPTOME OSTANITE DOMA, OBVESTITE ZDRAVNIKA IN NE HODITE V ŠOLO ALI DRUGE JAVNE KRAJE!