Konzultacije

Šolsko leto 2017/2018

Učitelj Dan in ura
Andder Tanja
Beovič David
Bogataj Nataša
Česnik Vončina Irena
Boh Marija
Drev Jurij
Gnezda Irma
Graovac Nataša
Gregorač Srečko
Grošelj Nejc
Jurjavčič Franko
Justin Jerman  Maja
Kalan Branko
Klenovšek Ivan
Kokalj Stanislav
Kokošar Romana
Kremžar Jerman Maria Ana
Kunc Magdalena
Lipušček Sergeja
Mrak Ester
Pirih Tanja
Pivk Tatjana
Poljanšek Marjanca
Rejec Janja
Rudolf Božena
Seljak Manica
Slak Karmen
Slekovec Bogdan
Stepančič Klavdija
Šemrl Kosmač Valerija
Švab Milada
Tratnik Jerneja
Uršič Silva
Velikanje Jasmina
Verdnik Irena   
Vidmar Karmen
Vončina Robert
Završki Srečko